SNAIL'S
working spaces

THESSALONIKI 2008

Area: 100m2

Senior Interior Designer

Petros Fragopoulos

Photos

Sofia Zontanou